Samfunn

Hvor er profesjonen?

Vi hører mye om skolen, mange mener mye om denne sektoren og det er enda flere som har «løsninger» på hvordan vi skal lære barna våre mest mulig. Det er mye politikk i oppvekst, gode karakterer fører til mindre frafall og enda mindre mennesker uten jobb. Det sier seg jo egentlig selv: fullfører du videregående… Read More Hvor er profesjonen?