Samfunn

Velferdsprofitør debatten!

Jeg starter opp igjen bloggen med å svare på et debattinnlegg fra gruppeleder i Rødt Sandnes i Stavanger Aftenblad hele innlegget kan du lese her: «Ufint av Høyre å påstå at venstresiden er mot alle private barnehager.» Dette innlegget er et svar på mitt debattinnlegg i Stavanger Aftenblad som du kan lese her: Ufint av venstresiden å påstå at de borgerlige støtter velferdsprofitører

«Høyre nekter å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. De ideelle barnehagene, sammen med de kommunale heier Rødt på.» Skriver Ole Ronny Koldal 

Det er vanskelig å se for seg hvordan Ole Ronny Koldal og resten av venstresiden skal klare å luke ut de kommersielle barnehagene fra de ideelle. Og hvis vi nå først skal slenge rundt oss med påstander i debatten så vil jeg jo påstå at den kroniske skatt- og avgifts løsningen til venstresiden vil ta knekken på de ideelle barnehagene lenge før de kommersielle. Da vil vi stå igjen med to typer barnehager, kommunal og kommersiell. Det er på ingen måte mulig å slå i hjel den ene uten å slå i hjel den andre innenfor den private delen av barnehagesektor. Og i motsetning til hva Rødt måtte påstå så er det behov for alle former for barnehager, fordi de bidrar til mangfold, arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen.

«Flere ufaglærte: Dagbladet fikk i 2019 tak i et internt skriv for Espira -barnehagene. En av de største kjedene i landet og som har 22 barnehager i Rogaland. Dette skrivet inneholdt retningslinjer for nyansettelser. Her kunne vi lese at kjeden anbefalte at man ansetter folk med lav ansiennitet og at rekruttering av stillingskategorien fagarbeidere ble stoppet.» Skriver Ole Ronny Koldal

At Ole Ronny Koldal hentet og brukte informasjonen om antallet ufaglærte i private barnehager fra en artikkel i Dagbladet og legger dette frem som om det er normalen faller på sin egen urimelighet. Men igjen handler det nok om å vise til skrekkeksempler som de færreste ledere og eiere i private barnehager kjenner seg igjen i. Hvis vi nå konsentrer oss om vårt eget fylke og fakta, viser tall fra udir.no at 42,3% av kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen sammenlignet 49,8% i de private barnehagene. Vi kan dermed si at et enkelt avisoppslag om et internt skriv i en viss barnehagekjede ikke gjenspeiler hele den private barnehagesektoren.

«Kine Myhre jobber usedvanlig hardt for å forsvare de fås rett til å berike seg selv enda mer.»

Leser du debattinnlegget mitt ser du at dette overhodet ikke stemmer.

Når Ole Ronny påstår at jeg jobber hardt for både berikelse av kommersielle barnehage eiere og at jeg kaller de «små private barnehage eierne for velferdsprofitører», begynner vi å nærme oss en gråsone mellom virkelighet og fantasi. Jeg er en realist, i denne sammenheng betyr det at jeg vet at det som gagner de ideelle barnehagene også gagner de kommersielle barnehagene. Det kan jeg leve med, nettopp fordi jeg ønsker et godt utvalg av barnehager og utvikling i sektoren.

Jeg skrev også innledningsvis i mitt første innlegg i denne debatten at venstresiden ofte bruker skrekkeksempler, det har heldigvis Ole Ronny Koldal tatt seg tid til å understreke for meg ved flere anledninger i sitt innlegg. For eksempel når han velger å trekke inn både «sjampis» og kaviar på Aker brygge, henviser han til en helt fjern virkelighet for de aller fleste private barnehage eiere. At hans eksempler ene og alene har konsentrert seg om millionbeløp viser til den manglende nyanseringen jeg har etterlyst fra venstresiden.  

«Jeg har ved flere anledninger understreket at de fleste private aktører ikke besitter de millionbeløpene jeg nå blir beskyldt for å forsvare og bane vei for.»

«I stedet for at disse 132 millionene av våre skattekroner ender opp i de dype lommene til kapitaleierne, vil Rødt at hver krone bevilget til barnehage faktisk også skal gå til barna, og ikke til sjampis og kaviar på Aker Brygge.» Ole Ronny Koldal

Det er selvfølgelig et sterkt virkemiddel når det vises til hundre millioner, men det tar bort mye av poenget i debatten og det sier oss svært lite om den virkeligheten som gjelder for de aller fleste av de private aktørene. Debatten handler ikke om de med hundre millioner, den handler om de private barnehagene rundt om i landet. Den handler om de kvinnene og mennene som har tatt personlige lån for å starte barnehage, som driver barnehage fordi de har et ønske om å bidra til samfunnet og være med på å skape noe. Jeg spurte hvorfor de ikke skal få ta ut utbytte, de som har investert sine egne penger og har lån på huset? Det foreligger allerede en økonomisk forskjellsbehandling av offentlige og private barnehager, der skilles det ikke mellom ideell og kommersiell, men det er de ideelle som lider aller mest av dette fordi de er ofte enkeltstående bedrifter.

«Jeg jobber selv i privat barnehage, så det kan jeg avkrefte på det sterkeste. Jeg har jobbet som kokk i denne barnehagen i seks år. Det har jeg gjort med god sosialistisk samvittighet fordi jeg vet at hver eneste krone som går inn i barnehagen, kommer ungene til gode og ikke ender opp i lomma til en av eierne, i motsetning til de kommersielle, der det tas ut profitt.» Ole Ronny Koldal

Rødt vil visst at det skal være forskjell på folk, men i realiteten kan vi ikke gjøre forskjell på ideell og kommersiell, vi kan ikke tildele tilskudd etter politisk trynefaktor. Selv om det er slik det i aller høyeste grad oppleves for de private barnehagene når tilskuddene tildeles fra kommunen. Skal vi komme frem til en løsning i barnehagesektor kan vi ikke starte med å fjerne mangfoldet og henge ut aktørene.

Ja takk til mangfold!

Innlegget er publisert og redigert i Stavanger Aftenblad: «Venstresidens politikk kan ta knekken på de ideelle barnehagene.»

-K

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *